Konzert – Neue Musik

Gunhilde Cramer (Piano), Peter Klinkenberg (Vibraphon), Gaby Schumacher (Cello), Yukiko Sugawara (Piano), Mesias Maiguashca (Klangregie)