Rudolf Daudert – Manfred Henninger

24.03–02.05.1987