Thomas Strittmatter

Black Milk – Forgotten Spaces

13.10–02.11.1984